Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Hennie Groot Haar'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Over OOG

Onafhankelijke dienstverlening en ondersteuning

OOG is een zelfstandig bureau dat adviseert en ondersteunt op het gebied van onderwijs, jeugdzorg en welzijn.

Medewerkers van OOG zijn adviseur of medewerker voor uw organisatie. Het advies dat wij geven is gebaseerd op eigen ervaring in verschillende organisaties. En het werk dat u aan ons uitbesteedt, wordt gevoed door adviezen die wij in uiteenlopende situaties hebben ontwikkeld.

OOG adviseert en ondersteunt schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Vanuit onze adviesunit zijn we op veel plaatsen in het land intensief betrokken bij de totstandkoming en inrichting van passend onderwijs, de transitie jeugdzorg en de ontwikkeling van brede scholen en integrale kindcentra. Voor schoolbesturen zijn we daarnaast ook actief als organisatieadviseur en bestuurs- en managementadviseur.

Onze medewerkers managen of ondersteunen processen van verandering, opereren als procesmanager, beleidsontwikkelaar, of brengen specifieke deskundigheid in. Inhoudelijk, maar ook financieel en organisatorisch.

Ons administratiekantoor ondersteunt het beheer van scholen (PO/VO en SO), samenwerkingsverbanden Passend onderwijs en kinderdagverblijven en naschoolse opvang. Met financieel beheer, en personeels- en salarisadministratie, maar vooral ook met ‘in control’ zijn.