Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Peter Lambregts'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Zelfbewuste scholen

Zelfbewuste scholen
Leerkrachten, directeuren en intern begeleiders vormen het fundament van Passend onderwijs. Zij zullen het in de praktijk waar moeten maken. Inschool, een initiatief van OOG, ondersteunt scholen op de werkvloer.
 
Het beste uit jezelf
Scholen moeten het beste uit kinderen én uit zichzelf halen. Er bestaan eenvoudige en beproefde manieren om in de klas in te spelen op uiteenlopende onderwijsbehoeften. Goed klassenmanagement is een belangrijke sleutel naar succes. Het is voorwaarde voor differentiatie en groepsplannen en een goede ingang voor het aanscherpen van leerkrachtvaardigheden.
De adviseurs van Inschool bekijken verbetermogelijkheden in de groep liefst vanuit het klassenmanagement.
 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Een zelfbewuste school weet welke mogelijkheden het heeft voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en ook waar de grenzen van de mogelijkheden liggen.  Zo’n school is een goede partner voor ouders en voor het samenwerkingsverband.
Met het April ondersteuningsprofiel van Inschool brengt een school haar mogelijkheden, grenzen en ambities in kaart. Met het instrument geven scholen weer wat de kwaliteit is van hun ondersteuningsstructuur, of zij voldoen aan de basisondersteuning die is afgesproken en welke extra ondersteuning zij daarboven kunnen bieden.  Het Aprilprofiel werkt met zakelijke en feitelijke gegevens, die tussen scholen onderling vergeleken en opgeteld kunnen worden. De rapportages voor de scholen zijn opgesteld in handelingsgerichte terminologie en geeft handvatten voor een valide en betrouwbare beschrijving.
 
Meer weten? Neem dan contact op met Jeroen van Tongeren, directeur van Inschoolacademie. Hij is te bereiken via j.vantongeren@inschoolacademie.nl of bel met  020 303 3143.