Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Marco Stoute'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Een doorgaande lijn

Een doorgaande lijn
Passend onderwijs vraagt om een goede aansluiting tussen de verschillende typen onderwijs. Tussen reguliere basisscholen en van reguliere scholen naar scholen voor speciaal (basis)onderwijs, tussen de vroeg- en voorscholen en de basisschool en tussen het primair en voortgezet onderwijs.
 
Leerlingen moeten kunnen rekenen op een doorgaande leerlijn, juist als ze afhankelijk zijn van de inzet van verschillende professionals, scholen en organisaties. Warme overdracht en doorlopende leerlijnen zorgen ervoor dat er niet steeds opnieuw het wiel hoeft worden uitgevonden.
 
OOG kan u van dienst zijn bij het zoeken, vinden en implementeren van de juiste condities om een doorgaande lijn te realiseren. We zullen daarvoor in gesprek gaan met de verschillende partijen die daarbij een rol moeten spelen. Er worden concrete afspraken gemaakt om een doorgaande lijn te realiseren.