Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Dick Rasenberg'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Passend onderwijs

Minder regels, meer mogelijk
Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde. Nieuwe samenwerkingsverbanden krijgen een jaarlijks budget en de vrijheid om een eigen ondersteuningsstructuur te ontwikkelen.
 
Passend onderwijs gaat over veel tegelijkertijd. Van verdeling van geld tot de mentale modellen van leerkrachten. Van dyslexie tot het overleg met de gemeente. Alles hangt met alles samen. Zomaar beginnen met het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel, of een verplichte cursus handelingsgericht werken levert niet als vanzelf het goede resultaat.
Waar moet je beginnen? Welke stappen moet je nu zetten? Wat kan wachten tot later?
 
 
Ervaren, enthousiast en realistisch
De adviseurs van OOG hebben ruime ervaring met deze vraagstukken, op veel plekken in het land. Ze zijn enthousiast over de mogelijkheden die Passend onderwijs biedt om sneller en beter onderwijsondersteuning te regelen voor kinderen die dat hard nodig hebben. En ze zijn realistisch genoeg om te weten dat elke oplossing nieuwe nadelen heeft.
OOG ondersteunt schoolbesturen, samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs, overheden en jeugdzorginstellingen. OOG speelt een actieve rol bij de beleidsontwikkeling rondom Passend onderwijs en heeft verschillende ‘best practices’ ontwikkeld om hier goed mee om te gaan.
 
De inzet van de medewerkers van OOG kan verschillende vormen aannemen: die van projectleider, procesbegeleider, adviseur, coördinator, beleidsadviseur of trainer. Uw vraag is ons uitgangspunt.
 
Meer weten? Neem contact op met Bernard Homans op 020 303 31 34 of via b.homans@oog.nl.