Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Peter Lambregts'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Masterclass Onderwijs-jeugdzorg, de taak en de rol van de intern begeleider

Masterclass

Onderwijs-jeugdzorg, de taak en de rol van de intern begeleider

Met de komst van passend onderwijs is de rol van de intern begeleider veranderd. De intern begeleider is nog steeds belangrijk voor de organisatie en de ondersteuning aan leerlingen en leraren in school, maar er gebeurt meer. Steeds vaker is de intern begeleider de schakel met partners buiten de school en coördineert zij of hij de inzet van deze partners. Intensieve samenwerking en zelfs integratie van jeugdzorg en onderwijs is actueler dan ooit. Op veel plaatsen in Nederland zien we samenwerkingsverbanden, gemeenten, scholen en schoolbesturen hierin initiatieven nemen. Zij trekken samen op bij het werken aan
inclusiever onderwijs ín en óm de school. Kortom het landschap verandert en er ligt een pittige taak. Wat betekent dit voor de taak en de rol van de intern begeleider?

Datum
Woensdag 25 maart 2020

Locatie
Stadscafé De Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort

Tijd
15.00 – 18.00 uur

Kosten
Gratis

Inschrijving
U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar info@inschoolacademie.nl
Wilt u opnemen in de mail: uw naam, uw functie en organisatie.

Meer informatie vindt u in deze Flyer