Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Marijke Bos'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Managementsupport

OOG managementsupport: Als tot 10 tellen even niet lukt.

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

OOG biedt dan uitkomst en springt bij op deze piekmomenten. We ontzorgen en ondersteunen, zowel op secretarieel als organisatorisch gebied en structureel of op projectbasis.

U kunt bij OOG terecht voor:

 • interim-secretariaat, uitvoering of reorganisatie van een (directie)secretariaat;
 • facilitaire, logistieke en inhoudelijke organisatie van studiedagen, conferenties en events;
 • inrichting of verhuizing van uw (bestuurs)kantoor, intern of extern;
 • virtual personal assistance (professionele ondersteuning op afstand);
 • uitvoering mailingtrajecten (van database, verzending tot verwerken);
 • telefoonservice;
 • notuleren vergaderingen/ bijeenkomsten/ studiedagen;
 • agendabeheer;
 • opmaken en redigeren van documenten MSOffice, Prezi;
 • projectmanagement (plannen en begeleiden van projecten) en projectsecretariaat;
 • ICT-zaken (zoals het inrichten van werkplekken of de technische helpdesk) en zakelijke telefonie.

Ruime ervaring
Onze managementsupporters zijn kundige, ervaren en empathische professionals die van aanpakken weten en in no time de gewenste orde en vertrouwde structuur aanbrengen. OOG voert al zo’n 20 jaar projectondersteuning uit voor scholen en schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het PO en VO, gemeenten en kinderopvanginstellingen.

Contact
Neem voor meer informatie of een oriënterend gesprek contact op met Aart Jan Huizing:
06 – 53 16 94 72 of aj.huizing@oog.nl .