Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Marijke Bos'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Integrale Kindcentra

Eén organisatie voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Het integrale kindcentrum of educatief centrum zijn vormen om een doorgaande lijn in leren en ontwikkelen. OOG heeft zich gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van integrale kindcentra. Boven alles staat de vraag centraal: wat heeft een kind van deze school nodig? Met dit als uitgangspunt ontwikkelen we een voorziening die zo goed mogelijk aansluit op de doelgroep van uw school.

Ervaring en aanbod van OOG
Of het nu gaat om ondersteuning van schoolbesturen, coaching op de werkvloer of advies aan gemeenten, OOG heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van integrale kindcentra en brede kindvoorzieningen. Voor meer informatie over ons aanbod kunt u op verschillende onderwerpen in het keuzemenu klikken. Heeft u interesse in de begeleiding van OOG bij de ontwikkeling Integraal Kindcentrum? Neem dan contact op met Hennie Groot Haar, zie onderstaand.

Kijk hier voor onze opleiding voor IKC-directeur.

Contactpersoon IKC
Hennie Groot Haar
T 06 45674863
E h.groothaar@oog.nl