Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Rob Naarden'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

P&O: uitvoering en advies

P&O: uitvoering en advies

  • Een kleine interventie of impuls kan uw eigen P&O weer verder helpen. Voorbeelden:
  • Een stoomcursus voor startende onderwijs P&O’ers
  • Coaching van uw medewerker P&O
  • Een functiebeschrijving voor uw P&O’ers
  • Ondersteuning bij een ontslagtraject of een second opinion op een ontslagdossier.
  • Analyse van verzuimcijfers
  • Risicobeoordeling eigen risicodragerschap vervangingen

Adviescommissie

Voor besturen voor openbaar onderwijs geldt de Algemene wet bestuursrecht als een personeelslid bezwaar maakt tegen een besluit van het bestuur. Voor de behandeling van bezwaarschriften stelt OOG een onafhankelijke adviescommissie samen, bestaande uit deskundigen waaronder een jurist. De commissie heeft ruime ervaring op dit gebied en stelt na bestudering van het dossier en de door de commissie georganiseerde hoorzitting een afgewogen advies op.