Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Jaap Willem Kuit '

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Functieboek

Ook in deze Corona-tijden, waarin van u veel extra aandacht wordt gevraagd om het onderwijs te blijven verzorgen , gaat het gewone werk door.

Zoals u waarschijnlijk weet hebben de PO-raad en de vakbonden afspraken gemaakt over de herziening van de functies voor schoolmanagement en het onderwijsondersteunend personeel.
In de recent gepubliceerde nieuwe cao voor het primair onderwijs is deze afspraak vastgelegd in artikel 5.6.
Het is de bedoeling dat de herziening van het functieboek is afgerond voor 1 augustus 2020. Er rest u dus nog maar beperkte tijd om dit proces af te ronden.

OOG kan u helpen om, ook in deze korte tijd, de voor uw organisatie juiste en verantwoorde keuzes te maken.
In de onderstaande video laten wij zien wat we voor u kunnen betekenen.