Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Marco Stoute'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Teamonderzoek, conflicthantering

Teamonderzoek, conflicthantering
Het schoolleven is steeds complexer geworden en de verwachtingen van wat een school kan, nemen eerder toe dan af. De ouder is mondiger en het personeelslid assertiever. Dat gaat niet altijd in harmonie. Kleine conflicten tussen directeur en leerkracht of tussen school en ouder en soms zelfs tussen ouders onderling kunnen tot ongewenste escalatie leiden. Ook kunnen schoolteams, korter of langer bij elkaar “niet meer door één deur”.

  • Analyse teamconflict. Het “rommelt” in de school, maar niemand weet precies wat er scheelt of schetst een eenzijdig beeld. Teamkwesties kunnen gecompliceerd lijken of al veel langer voortslepen dan nodig was. Door zowel persoonlijke als teaminterviews af te nemen, analyseert een adviseur het geschil. De reden(en) en mogelijke (belemmeringen voor de) oplossingen worden in een leesbaar rapport beschreven en gepresenteerd.
  • Disfunctioneren en arbeidsconflicten. Het gaat al jaren niet goed, er zijn al veel aanmerkingen en klachten, en toch is er geen ontslagdossier. P&O'ers instrueren directies wat er in het ontslagdossier hoort, hoe het in dit specifieke geval verder moet en hoe in het vervolg met dit soort problemen kan worden omgegaan. OOG kan ook dossiers op hun waarde inschatten en over een ontslagtraject adviseren.
  • Mediation is altijd gericht op een oplossing die gedragen wordt door beide partijen. Dit gesprek tussen de verschillende partijen leidt doorgaans tot werkbare afspraken en houvast.

Informatie via Rob Naarden r.naarden@oog.nl of 020 303 31 84