Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Hennie Groot Haar'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Fuseren of sluiten

Fuseren of sluiten
Scholen kunnen door tal van oorzaken krimpen. Dit kan, soms sneller dan gedacht, aanleiding zijn om de school te laten fuseren. Soms is sluiting zelfs noodzakelijk. Altijd zijn dit emotionele processen. Betrokkenen zetten vaak alles op alles om ingrijpende maatregelen als een fusie of een sluiting te voorkomen. Er staat voor iedereen veel op het spel. Voor leerlingen en ouders de vertrouwde onderwijssituatie en bij personeelsleden het vervolg van hun carrière. Het schetsen van heldere perspectieven is daarom van cruciaal belang. Voor ouders en leerlingen moet natuurlijk zo snel mogelijk duidelijk zijn welke leerlingen de school nog kunnen afmaken. Voor personeelsleden het antwoord op de vraag of de werkgelegenheid in gevaar komt en / of er (financiële) regelingen worden getroffen.

Adviseurs van OOG kunnen u begeleiden in alle aspecten van het proces:

  • Onderzoek van de mogelijkheden met bijbehorende voor- en nadelen
  • Het vaststellen van de personele gevolgen
  • Het opstellen van een communicatieplan, zowel richting ouders, de gemeente als de pers
  • Het borgen van kwalitatief onderwijs voor de resterende leerlingen
  • Het opstellen van een realistisch kostenplaatje

Uiteraard is iedere situatie anders. Onze aanpak wordt daarom met u als opdrachtgever passend gemaakt. Er is altijd aandacht voor de rol van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Vervolgens bepalen wij samen met u de prioriteiten om over te kunnen gaan tot een verantwoorde uitvoering.

Afslanking, sluiten, fuseren, het zijn beperkte recepten om krimp te lijf te gaan. Met meerdere partners of een regionale aanpak worden regelmatig creatieve oplossingen gevonden die meerwaarde heeft voor de wijk of regio en waarbij ook kwalitatief goed onderwijs in stand gehouden kan worden.

Informatie via Rob Naarden r.naarden@oog.nl of bel 020 303 31 84