Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Marco Stoute'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

De organisatie van het bestuur

De organisatie van het bestuur
De leerlingen en de leraar. Zij geven het primaire proces vorm. Daar is de school voor opgericht en daar moet het geld, de energie en de mankracht heen. Het bestuur is echter ondenkbaar bij de organisatie van het primaire proces. Besturen staan voor vragen als: hoe kunnen we onze ondersteuning van bestuur en management nog efficiënter organiseren of is samenwerking met een ander bestuur een efficiënte oplossing? Kunnen we wellicht zonder bepaalde functies? Moeten we denken aan shared services met een ander bestuur? Of is juist insourcing, waarbij taken terugkomen naar het bureau, de toekomst?

OOG aanpak

OOG heeft een ruime ervaring met veranderingsprocessen in onderwijsorganisaties. Van ons kunt u verwachten dat elk organisatieadvies inhoudelijk, juridisch, administratief en financieel doordacht is en ook het proces voldoende aandacht krijgt. Wij kunnen u helpen bij:

  • Het schetsen van een beeld van de noodzakelijke bezetting van uw bestuurskantoor (op basis van benchmarken) gerelateerd aan kerntaken en doelen met daarbij een doorrekening van de ‘overhead'
  • Functiewaardering en functiebeschrijving van onderwijspersoneel
  • Modellen (juridisch en organisatorisch) voor een centrale dienst
  • Het samen met uw medewerkers ontwikkelen van een visie op ondersteuning en dienstverlening

Informatie via Rob Naarden r.naarden@oog.nl of bel 020 303 31 84