Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Sofie Rijnberg'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Quickscan Digitale Veiligheid

Quickscan Digitale Veiligheid in het passend onderwijs

Nieuwe regels voor bescherming persoonsgegevens
Een realistische en praktische benadering die in één oogopslag laat zien wat de stand van zaken is van de digitale veiligheid van uw samenwerkingsverband en welke acties u kunt ondernemen om dit te verbeteren!


Nieuwe regels voor bescherming persoonsgegevens
Ook samenwerkingsverbanden passend onderwijs zullen uiterlijk in mei 2018 moeten voldoen aan de nieuwe Europese regels voor bescherming van persoonsgegevens.
Vanaf 25 mei 2018 is namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht die in de plaats komt van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Uw organisatie moet vanaf dat moment voldoen aan de strengere vereisten die de AVG stelt aan het verwerken van persoonsgegevens.


Inzicht in risico’s en verbetermogelijkheden
Een op het eerste gezicht ingewikkeld proces dat wij voor u handzaam hebben gemaakt. Stapsgewijs geven wij u inzicht in de risico’s én de zaken die al goed geregeld zijn, en leggen we een praktische basis waarmee de digitale veiligheid van uw samenwerkingsverband optimaal kan worden.

Lees de folder voor meer informatie! of neem contact op met Fraukje Selen of Rob Naarden 020 - 640 09 82