Kantoor@oog.nl
Postbus 9853
1006 AN Amsterdam
T: 020 - 640 09 82

Onze adviseurs

Ga naar de pagina van 'Dick Rasenberg'

Passend onderwijs

Wie nu extra ondersteuning voor een leerling wil regelen, moet met vuistdikke rapporten bewijzen dat een leerling écht een stoornis heeft. Passend onderwijs maakt daaraan een einde.

Personeelsbeleid

Goed onderwijs begint bij kwalitatief sterke leraren. Het in huis hebben van bekwame leraren is echter nog geen garantie voor goed onderwijs. Het benutten van de kwaliteiten van leraren ten faveure van de school, nu en in de toekomst, vraagt om planmatig en zorgvuldig personeelsbeleid

Integrale Kindcentra

Brede school, sterrenschool, integraal kindcentrum en educatief centrum Scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, ouders, opvoedorganisaties en andere maatschappelijke organisaties werken steeds vaker samen in de wijk, het dorp of in de stad. Organisaties komen tot nieuwe samenwerkingsvormen.

Bestuur & management

Bestuurders en managers hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden en acteren op onderscheidende niveaus. Analyseren, organiseren, formuleren, reageren en sturen

Administratiekantoor

Een foutloze en geruisloze administratie is de ruggengraat van uw organisatie. Zonder goed beheer geen beleid. Het AK van OOG kan dat voor u doen, maar we ondersteunen ook grotere besturen die hun eigen administratie voeren. Het proces van insourcing en als achterwacht.

Managementsupport

Hoofd- en bijzaken onderscheiden valt niet altijd mee. Zeker niet met een overvolle agenda. Onvoorziene werkzaamheden, crisissituaties of bijzondere activiteiten vormen dan vaak de spreekwoordelijke druppel. U verliest zicht op het reilen en zeilen in uw organisatie en het privéleven schiet er vaak bij in.

Personeel, Salaris, Financiën

Voor de portal van het administratie kantoor ga naar administratiekantoor.oog.nl.

Personeel, Salaris, Financiën
Meer doen met minder middelen

Steeds vaker wordt ervan u gevraagd om met minder middelen het werk goed te blijven uitvoeren. Een transparante en overzichtelijke financiële en personele administratie is daarbij onmisbaar. Het helpt u bij het maken van de juiste keuzes in uw dagelijkse bedrijfsvoering. OOG biedt u een administratiekantoor met ervaren medewerkers die volledig voor u klaar staan. Of het nu gaat om inhuur, begeleiding, advies of tijdelijke ondersteuning. De methodes en instrumenten die OOG gebruikt, sluiten aan bij actuele ontwikkelingen op het gebied van personeel, salaris en financiën.

Ervaring en aanbod

OOG werkt als administratiekantoor voor ruim 25 schoolbesturen met in totaal ca. 180 scholen. Naast de schoolbesturen werkt het administratiekantoor voor 11 samenwerkingsverbanden Passend onderwijs, en een aantal kinderopvang- en welzijnsinstellingen die in brede schoolverband met het onderwijs samenwerken.

Het administratiekantoor van OOG neemt bureaucratie weg en voegt geen ingewikkelde administratieve processen toe aan uw bedrijfsvoering. We waarschuwen u tijdig voor nieuwe en te verwachte ontwikkelen die van invloed kunnen zijn op uw exploitatie of personeelsmanagement. Bij het inrichten van de administratie en het opstellen van rapportages, beide van belang om “in control” te zijn, gaan we uit van uw wensen, verwachtingen en de wijze waarop u het beheer organiseert. De exploitatie is altijd inzichtelijk op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke website. Uw personeelsadministratie kan worden uitgebreid met gekoppelde programma’s voor verzuimmanagement en competentiemanagement.

Voor instellingen die ook andere diensten van OOG afnemen, zoals bestuurs- en managementondersteuning (bijvoorbeeld op het gebied van P&O en personeelsbeleid, financieel beleid, bestuurlijke en/of juridische zaken, projectmanagement etc.) worden klantenteams gevormd van adviseurs en administrateurs, zodat de klant altijd integraal en op basis van alle beschikbare gegevens geadviseerd wordt. Ook in andere situaties zullen we altijd proberen de verbinding tussen beleid en beheer te maken.

Insourcing

Waarom doet u het eigenlijk niet zelf? Een vraag die we regelmatig stellen. Voor de wat grotere besturen is het gebruik van een administratiekantoor helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Waarom niet op het eigen bestuurskantoor, binnen de eigen ondersteuningsfilosofie en toegankelijker voor personeel en management? Wat wij op dit gebied kunnen betekenen:

  • Onderzoeken of dit voor u een goede optie is. Kan er een efficiënt en kwalitatief goed proces worden ingericht, past het bij de omvang en verdere inrichting van uw organisatie, wat zijn de financiële gevolgen.
  • We kunnen uw insourcing als project managen en kwartier maken, inclusief de ondersteuning van werving & selectie van personeel, de opleiding van uw eigen personeel, het voorbereiden van de administratieve organisatie in lijn met uw wensen en planning & control.
  • Uw personeel maakt deel uit van een groter netwerk van vakgenoten voor overleg en deskundigheidsbevordering. Uw personeel heeft een helpdesk en vraagbaak voor kleine en grote vragen.
  • U kunt voor de PSA en FA via internet op onze systemen werken. Wij richten uw administraties in en blijven uw applicatiebeheerder, rapportenbouwer etc.
  • Achterwacht: we garanderen de continuïteit van uw beheer door in te springen als er een collega ziek wordt of vertrekt, of om andere redenen de workload te groot is. Soms vanuit ons administratiekantoor, maar indien nodig ook bij u op locatie.

Heeft u interesse in advies of ondersteuning van het administratiekantoor van OOG neem dan contact op met Rob Naarden via r.naarden@oog.nl of via 020 303 31 84